Mind the (nano) Gap Exhibit NanoDTC Sensing in Flatland NanoPore Sensing Nanogap Sensing Intelligent Toilet NanoVignettes An Intelligent Future? Survey DNA Tetris Nano Quiz